Wednesday, January 12, 2011

Ukuran panjang

Maksud Panjang
Panjang merupakan ukuran jarak satu dimensi untuk mana-mana objek. Kuantiti-kuantiti serupa dengannya ialah tinggi, lebar, jarak dan sesaran. Panjang merupakan ukuran dalam satu dimensi, luas pula merupakan ukuran dalam dua dimensi dan isi padu merupakan ukuran dalam tiga dimensi. Unit : Unit asas SI bagi panjang ialah meter, m. Unit-unit yang lama digunakan pula ialah inci, kaki, ela dan batu (mile). Dalam bidang astronomi, unit-unit yang jauh lebih besar diperlukan. Antaranya ialah unit astronomi (AU), tahun cahaya (ly) dan parsek (pc).                                                                                                                                                                  Sejarah Panjang : Pengukuran sudah menjadi penting sejak manusia menetap dari gaya hidup nomad dan mula menggunakan bahan bangunan,tanah menduduki dan perdagangan dengan tetangganya. Sebagai masyarakat telah menjadi lebih berorientasikan teknologi jauh lebih tinggi ketepatan ukuran yang diperlukan dalam siri semakin pelbagai bidang, dari mikro-elektronik untuk antara planet bermula. Salah satu unit tertua pengukuran panjang digunakan dalam dunia kuno adalah 'hasta' yang panjang lengan dari ujung jari ke siku. Hal ini kemudian boleh dibahagi lagi menjadi unit yang lebih pendek seperti tangan, kaki (yang pada 4 inci masih digunakan sampai sekarang untuk mendedahkan ketinggian kuda) atau jari, atau ditambah bersama-sama untuk membuat unit lagi seperti langkah tersebut. hasta itu bisa sangat bervariasi kerana saiz orang yang berbeza. Pada awal pertengahan abad kesepuluh diyakini bahawa raja Edgar Saxon menyimpan "tolok ukur" di Winchester sebagai standard rasmi pengukuran. Sebuah kisah tradisional yang menceritakan kisah Henry I (1100-1135) yang memutuskan bahawa laman harus "jarak dari hujung hidung ke hujung ibu jari terulur". Setelah Albert Einstein Relativiti Khas, panjang tidak boleh lagi dianggap yang konstan di semua frame rujukan. Jadi penguasa yang satu meter panjang dalam satu kerangka acuan tidak akan satu meter panjang dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kelajuan relatif terhadap frame pertama. Ini bermakna panjang dari sebuah benda adalah pembolehubah bergantung pada pemerhati.
Unit :  Dalam ilmu fizik dan kejuruteraan, ketika salah satu berbicara tentang "unit panjang", kata "panjang" adalah sinonim dengan "jarak". Ada beberapa unit yang digunakan untuk mengukur panjang. Satuan panjang mungkin didasarkan pada panjang dari bahagian tubuh manusia, jarak tempuh dalam beberapa langkah, jarak antara landmark atau tempat-tempat di bumi, atau sewenang-wenangnya pada panjang beberapa objek tetap. Dalam Sistem Satuan Antarabangsa (SI), unit asas panjang adalah meter dan sekarang ditakrifkan dalam istilah kelajuan cahaya. Para sentimeter dan kilometer, berasal dari meteran, juga unit umum digunakan. Dalam unit US adat, sistem Inggeris atau Imperial unit, biasanya digunakan unit panjang adalah inci, kaki, pekarangan, dan batu. Unit digunakan untuk menunjukkan jarak dalam luasnya ruangan, seperti di astronomi, yang lebih lama dari yang biasanya digunakan di Bumi dan merangkumi unit astronomi, lampu-tahun, dan Parsec tersebut.
Gambar-gambar:
 Cara mengukur panjang dengan menggunakan bahagian tubuh badan pada zaman dahulu.
 Alat-alat mengukur panjang pada zaman kini
Rujukan :  1.http://ms.wikipedia.org/wiki/Panjang                                 2.http://en.wikipedia.org/wiki/Length
Aktiviti : Mengukur tinggi tangki IPRM
 
AB = tinggi tangki
EC = tinggi orang
BD = panjang bayang tangki
CD = panjang bayang orang

Kumpulan kami telah memulakan aktiviti mengukur ketinggian tangki pada pukul 10.15 pagi .Kami telah menggunakan pelbagai alat iaitu , tali , pembaris , gunting , pensil dan kertas . Kami berjaya mengukur ketinggian tangki IPRM dengan cara seperti berikut :

EC/AB = CD/BD
155/AB = 156/3102.5
AB = (155 X 3102.5) / 156
AB = 3082.61cm
      = 30.83 m

Gambar-gambar semasa menjalankan tugas:

No comments:

Post a Comment