Sunday, January 23, 2011

Ukuran Berat

Maksud Berat:
Dalam fisika, berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda adalah tetap di mana-mana, namun berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut.
Berat dihitung dengan mengalikan massa sebuah benda dengan percepatan gravitasi di mana benda tersebut berada. Berat sebuah benda di bumi akan berbeda dengan beratnya di bulan. Sebuah benda bermassa 10 kilogram, akan tetap mempunyai massa 10 kilogram di bumi maupun di bulan, namun di bumi benda tersebut akan mempunyai berat 98 Newton, sedangkan di bulan, benda tersebut akan mempunyai berat 16,3 Newton saja.
Rumus untuk berat:
\! W = mg
apabila \! g percepatan gravitasi, \! m massa benda dan \! W berat benda.
*Satuan SI (Sistem International) untuk berat adalah newton (N).

Rujukan : 1. http://id.wikipedia.org/wiki/Berat
Aktiviti :
Alat-alat yang diperlukan : Duit syiling 1 sen , Klip kertas , Kertas bulat , Bateri AA , Sudu , Kertas A4 , Pen maker , Pen , Pembaris , Highlighter , Correction Tape , Gam , Pemadam , Hanger , Tali , Kotak

Cara menjalankan tugas : Menyediakan alat pengimbang dengan menggunakan hanger dan dua kotak.Mengimbangkan kedua-dua kotak tersebut.Selepas itu , letak beteri AA di dalam salah satu kotak dan mengukur berat bateri AA dengan menggunakan klip kertas, syiling 1 sen dan kertas bulat..Kira berapa klip kertas, syiling1 sen dan kertas bulat yang diperlukan untuk mangimbangkan dengan bateri AA.  Cara ini akan diteruskan dengan menggantikan bateri AA dengan sudu, kertas A4, pen maker, pen, pembaris, highlighter, correction tape, gam, dan pemadam.


Keputusannya adalah seperti berikut :


Alat- alat
Berat
Klip Kertas
Syiling 1 sen
Kertas Bulat
1.Bateri AA
65
10
17
2.Sudu
13
1
2
3.Kertas A4
22
3
5
4.Pen maker
59
8
13
5.Pen
28
3
6
6. Lima alat yang lain :a)Pembaris
22
3
5
b)Highlighter
68
10
18
c)Correction tape
59
8
16
d)Gam
55
7
15
e)Pemadam
43
6
10


Gambar-gambar :
 Alat-alat yang digunakan untuk mengukur berat

 Semasa menjalankan tugas kumpulan

Semasa menjalankan tugas kumpulan

Ahli kumpulan sedang mengirakan berat alat yang diukur


 Sedang melipat kotak

 Mengikat tali di dua belah meja


Meletakkan alatan untuk mengukurNo comments:

Post a Comment